Meteen naar de content

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

Accommodatie:

Gehost door: Shopify Shopify 2e verdieping 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ierland.

Ontwikkeling:

shopify Adres: 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ierland Website Website: www.shopify.com

Gebruiksvoorwaarden:

Deze site (www.Cyclosure.fr) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz…) voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere graphics, raden we u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz…. Cyclosure zet alle middelen in die haar ter beschikking staan ​​om betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites te garanderen. Er kunnen echter fouten of weglatingen optreden. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie met , en eventuele wijzigingen aan de site die hij of zij nuttig acht, melden. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Cookies: de website

www.Cyclosure.fr kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende stukjes gegevens die op uw computer zijn opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server gebruikt om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site kunnen niet functioneren zonder het accepteren van cookies. Hypertext-links: De websites van kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op internet.

Cyclosure heeft geen middelen om de sites in verband met haar websites te controleren. staat niet in voor de beschikbaarheid van dergelijke sites en externe bronnen, en garandeert dit ook niet. Het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die ze aanbieden, of uit enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico's die aan dit gebruik zijn verbonden, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die zich moet houden aan zijn gebruiksvoorwaarden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Cyclosure.

In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de Cyclosure-websites wil opzetten, is het zijn verantwoordelijkheid om een ​​e-mail te sturen die toegankelijk is op de site om zijn verzoek te formuleren om een hyperlink instellen. Cyclosure behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te accepteren of te weigeren zonder haar beslissing te rechtvaardigen.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.Cyclosure.fr.

Cyclosure streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de site te verstrekken. de informatie op de site is niet uitputtend en de foto's zijn niet contractueel. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet. Bovendien wordt alle informatie op de site uitsluitend ter informatie gegeven en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of gewijzigd.

Contractuele beperkingen op gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan echter onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. per e-mail naar info@cyclosure.fr, met een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van het probleem (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.). Elke gedownloade inhoud gebeurt op risico en gevaar van de gebruiker en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Bijgevolg kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade geleden door de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, geen virussen bevatten en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie De hypertext-links die in het kader van deze website zijn opgezet in de richting van andere bronnen die op het internetnetwerk aanwezig zijn, kunnen de verantwoordelijkheid van Cyclosure.

Intellectuele eigendom:

Alle inhoud op de site www.Cyclosure.fr, inclusief, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, afbeeldingen, tekst, video's, animaties, geluiden , logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cyclosure. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die bestraft kan worden door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL:

In overeenstemming met wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd door wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, deze site is aangemeld bij de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (www.cnil.fr).

Geschillen:

Deze voorwaarden van de site worden beheerst door het Franse recht en alle geschillen of rechtszaken die kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering hiervan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van het bedrijf afhankelijk is. . De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Door verbinding te maken met deze site, accepteert u deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, hebben de beheerders van deze website www.Cyclosure.fr zijn:

Site-editor: Cyclosure

Redactionele beheerder: de publicatiebeheerder is een natuurlijke of rechtspersoon.

DTR-PRO

Adres: 7 AVENIDA VISTA GRANDE STE B7 PMB 1 SANTA FE NM 87508

E-mail: info@cyclosure.nl

Website: wwwCyclosure.fr

Persoonlijke gegevens:

Over het algemeen bent u niet verplicht om uw persoonlijke gegevens aan ons door te geven wanneer u onze website bezoekt.Dit principe kent echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier dat u online wordt aangeboden in de rubriek “contact” invult. U kunt in ieder geval weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, met name het opvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven. Ten slotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u gewoon op onze website surft, met name: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u gebruikt, uw IP-adres, het type browser, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken..

LIVRAISON SUIVIE OFFERTE

Nos frais de livraison à domicile sont actuellement offerts en Europe ! Nos commandes sont expédiées sous 24 à 48h avec suivi.

PAIEMENTS SÉCURISÉS

La gestion de nos paiements en ligne est 100% sécurisée grâce à l'utilisation du cryptage SSL.

SERVICE CLIENT PREMIUM

Besoin d'aide ? Notre Ă©quipe est Ă  votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 Ă  18h.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Vous avez changé d'avis ? Vous disposez de 14 jours pour être intégralement remboursé après réception de votre commande.