Meteen naar de content

Voorwaarden

VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Cyclosure. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Cyclosure. Cyclosure biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/ of een van onze producten koopt, u ​​deelneemt aan onze "Service" en akkoord gaat met de volgende voorwaarden ("Algemene verkoopvoorwaarden", "Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief aanvullende voorwaarden, voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar wordt gehyperlinkt. Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die op de site browsen, die verkopers, klanten, handelaren en/of contentbijdragers zijn.

Lees deze voorwaarden a.u.b. en verkoop- en gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van deze site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de daarin aangeboden diensten gebruiken. Als deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die later aan deze winkel worden toegevoegd, worden ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het platform voor e-commerce waarmee we kunnen verkopen onze producten en diensten aan u.


ARTIKEL 1 – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoopvoorwaarden en 'Gebruik te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarig bent in uw land, staat of provincie, en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om eventuele minderjarige personen ten laste van u deze website te laten gebruiken.

Gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, en u mag tijdens het gebruik van de Service ook geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U doet dit niet Verzend geen wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard.

Elke schending of schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

< br>ARTIKEL 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook toegang tot de diensten te weigeren aan een persoon.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen, en dit omvat (a) verzendingen via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens verzending via netwerken.

U stemt ermee in om niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren enig onderdeel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website, via welke de Service wordt geleverd, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze kant.

De koppen die worden gebruikt in deze overeenkomst is opgenomen voor uw gemak en zal deze voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.


ARTIKEL 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN HUIDIGE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site is niet nauwkeurig, volledig of actueel. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet uw enige informatiebron zijn voor het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeurigere, volledigere en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud die op deze site wordt gepresenteerd, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Deze voorafgaande informatie is naar zijn aard niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.


ARTIKEL 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.< br>
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (en enig deel of de inhoud van de Service) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Service.


ARTIKEL 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde Producten of services zijn mogelijk exclusief online verkrijgbaar via onze website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren zo duidelijk mogelijk weer te geven en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon en in een geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van een product of dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een product. Elke service of productaanbieding op deze site is ongeldig waar dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere koopwaar die u hebt verkregen of gekocht aan uw verwachtingen zal voldoen. , noch dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


ARTIKEL 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden verminderen of annuleren per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of vanaf hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, afkomstig kunnen zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om order- en accountgegevens te verstrekken aan up-to-date, volledige en nauwkeurig voor alle bestellingen die in onze winkel worden geplaatst. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie onze Retourneren Beleid.


ARTIKEL 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht, controle of invloed hebben.

U erkennen en gaan ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis, zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke optionele tools van derden.

Als u optionele tools gebruikt die via de site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en op eigen risico discretie, en u dient de voorwaarden te bekijken waarop dergelijke tools worden aangeboden door de relevante externe provider(s).

In de toekomst kunnen we ook nieuwe diensten en/of nieuwe functies aanbieden op onze website (inclusief nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en deze nieuwe diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.


ARTIKEL 8 – LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten beschikbaar via via onze Service kan materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verplicht om de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites te beoordelen of te evalueren, en we garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander materiaal dat toegankelijk is op of vanaf deze sites van derden.< br>
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot de producten van dergelijke derden dienen aan dergelijke derden te worden gericht.


ARTIKEL 9 – OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE INDIENINGEN VAN GEBRUIKERS

Als u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld om deel te nemen aan wedstrijden), of als u zonder verzoek van ons, u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Feedback"), verleent u ons het recht, op elk moment en zonder beperking , om alle opmerkingen die u ons stuurt te bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins te gebruiken en in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om aan iedereen een vergoeding te betalen voor verstrekte opmerkingen; (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend, of in strijd is met intellectueel eigendom of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in opmerkingen te plaatsen die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er ook mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch dat ze een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of enige andere gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders, of proberen ons en/of derden te misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u plaatst en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en wijzen alle aansprakelijkheid af voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.


ARTIKEL 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van uw informatie persoonlijke informatie in onze winkel wordt beheerd door ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.


ARTIKEL 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en te wijzigen of bij te werken informatie of bestellingen annuleren, als informatie in de Service of op een andere gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om bij te werken, informatie in de Service of op een gerelateerde website wijzigen of verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wettelijk vereist. Er mag geen vaste datum van update of vernieuwing in de Service of op een andere gerelateerde website worden gebruikt om te concluderen dat de informatie in de Service of op een andere gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen ertoe aan te zetten om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om een ​​regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, regel of regelgeving te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op een zodanige manier zullen of kunnen worden gebruikt dat de functionaliteit of werking van de Service of een andere bijbehorende, onafhankelijke website of internet in gevaar wordt gebracht; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, een domein te kapen, informatie af te persen van, te bladeren, te verkennen of het web (of enige andere bron) te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service, een andere website of het internet te schenden of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van verboden gebruik. .


ARTIKEL 13 – UITSLUITING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn .

De producten die beschikbaar zijn in onze online winkel doen op geen enkele manier afstand van zorgvuldig en respectvol gedrag van andere weggebruikers.


U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Service, of uw onvermogen om deze te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, zonder garanties en zonder voorwaarden van welke aard dan ook , expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Cyclosure, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of schade, direct, indirect, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een service of product van deze Service, of voor enige andere claims die op enigerlei wijze verband houden met uw gebruik van de Service of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst of e alle inhoud (of product) die via de Service is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid dat deze zich kunnen voordoen Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan , is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.ARTIKEL 14 – VRIJWARING

U stemt ermee in Cyclosure en onze moedermaatschappij schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren , dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, gevrijwaard van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij vanwege of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarin ze door verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 – BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die door de partijen zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven .

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of niet worden beëindigd. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als we van mening zijn, naar eigen goeddunken, dat u faalt, of als wij vermoeden dat u niet in staat bent geweest om de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden na te leven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, en/of we kunnen u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.>
ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Elk verzuim van onze kant om uit te oefenen of enig recht of enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden toepast, mag geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling inhouden.

Deze verkoop- en gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of andere bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de service zijn geplaatst, vormen de volledige afspraak en overeenkomst tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service , en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot enige eerdere versie van de Service- en Gebruiksvoorwaarden)

Enige dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zal niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.


ARTIKEL 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, evenals elke andere afzonderlijke overeenkomst waarmee we diensten aan u leveren, wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de geldende wetten in Rue Du champ de la cut, Annecy, V, 74600, Frankrijk ce.


ARTIKEL 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Op deze pagina kunt u te allen tijde de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden raadplegen .

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze site na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.


ARTIKEL 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen met betrekking tot de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@cyclosure.fr.

.

LIVRAISON SUIVIE OFFERTE

Nos frais de livraison à domicile sont actuellement offerts en Europe ! Nos commandes sont expédiées sous 24 à 48h avec suivi.

PAIEMENTS SÉCURISÉS

La gestion de nos paiements en ligne est 100% sécurisée grâce à l'utilisation du cryptage SSL.

SERVICE CLIENT PREMIUM

Besoin d'aide ? Notre équipe est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Vous avez changé d'avis ? Vous disposez de 14 jours pour être intégralement remboursé après réception de votre commande.